Loading...
Yağ Bitkileri 2021-01-30T08:45:59+03:00

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.), günümüzün en önemli yağ bitkilerinden biridir. Ayçiçeği yağı yemeklik kalitesi yönünden tercih edilen bitkisel yağlar arasında ilk sırayı almaktadır. Dolayısıyla dünyada birçok ülkede ekonomik düzeyde tarımı yapılmaktadır. Yurdumuzda da yıllara göre değişmekle beraber yaklaşık 550-600.000 hektar arasında ayçiçeği ekilmektedir.

Ekim zamanı toprak ısısı ile yakından ilgilidir. Çimlenmenin iyi olabilmesi için toprak ısısı en az 8-10 °C olmalıdır. Bundan daha yüksek sıcaklıkta tohumların çimlenme ve çıkışı daha hızlı olur. Bölgelerimizin iklim durumu dikkate alındığında ayçiçeği ekim zamanı Ege, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Mart, Marmara, Orta Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde Nisan, Doğu Anadolu Bölgesinde Mayıs ayıdır. Son yıllarda yağ oranı yüksek, yağında oleik ve linoleik asit oranları yüksek çeşitler üreticiler tarafından tercih edilmektedir.

Ayçiçeği yetiştiriciliğinde en önemli hastalıklar; Mildiyö (Plasmopora helianthi), Solgunluk (Sclerotinia sclerotiorum ve Verticillium dahliae) ve Pas (Puccinia helianthi) etmenleridir. Alltech Crop Science ürünleri çevresel baskılardan doğan stresi azaltmaya yardımcı olan doğal çözümler sunar ve bitkiyi daha sağlıklı yaparak bitkinin daha üretken olmasını sağlar.

Fıstık yetiştiricileri hastalık kontrolü toprakta nem seviyeleri, üretkenlik ve büyüme ile verimi etkileyebilecek diğer abiyotik stresleri içine alan birçok zorlukla karşı karşıyadır. Toprak sağlığı; beyaz küf, Rhizoctonia kök çürüklüğü ve fıstık kök ur nematotları gibi hastalıklar ve zararlılar sebebiyle yetiştiricilerin özen göstermesi gereken konuların başında gelmektedir.

Yüksek toprak sıcaklıkları beyaz küf gelişimine yol açan önemli faktörlerden biridir ve yetiştiriciler bitki gelişiminin erken evreleri sırasında toprak sıcaklığının ne kadar erken arttığına dayalı olarak bu sorunla mücadele etmeye hazır olmalıdır. Yetiştiricilerin büyük kısmı ekimden yaklaşık 60 gün sonra beyaz küf kontrolüne odaklanmaya başlar, ancak araştırmaya göre bu yaklaşımla geç kalınılabilir. Bu sebeple, toprak sağlığı tohumlamadan önce ele alınmalıdır.

Biyolojik ürünlerin uygulamasına yönelik önemli bir büyüme evresi de fıstık bitkisinin çiçeklenmeye başladığı zamandır. Yeşil aksamdan uygulanan biyolojik ürünler için diğer önemli bir büyüme aşaması da kabuk oluşumunun başladığı zaman ile kabuğun dolumunun başladığı zamandır. Bitki hangi büyüme evresinde olursa olsun besin maddesi alımını maksimuma çıkarmak hastalık ve stres yönetimi için esastır.

Kanola, insan beslenmesinde temel gıda maddesi ve yakıt olarak kullanılması nedeniyle stratejik ürünler olarak değerlendirilen yağlı tohumlu bitkiler grubundandır. Kanola tohumlarından yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspesinde % 38-40 oranında protein bulunduğundan dolayı soya küspesi ile karıştırılıp ayrıca hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir.

Münavebe ; toprak yapısının iyileştirilmesi ve yüksek verim açısından son derece önemlidir. Her yıl kanola-kanola şeklinde bir üretim sakıncalı olup aynı zamanda verimde ciddi azalmalara ve hastalık etmenlerinin yoğunlaşmasına neden olacaktır. Bundan dolayı uygun münavebe modelleri uygulanması gerekmektedir.

Ülkemizde kanola kışlık ve yazlık olarak yetiştirilse de daha çok kışlık kanola tarımı Trakya-Marmara bölgesinde yapılmaktadır. Yazlık kanola ise daha çok ılıman bölgelerde yetiştirilmektedir.

Kök Çürüklüğüne sebep olan Sclerotinia sclerotiorum kanolanın en önemli hastalıklarındandır. Toprak sıcaklığı 10°C ve nemli olduğu zamanlar bu hastalık yoğun olarak görülebilir. Tüm hastalıkları kontrol etmenin kilit yönetim prensibi ise uygun fungisit zamanlamasıdır. İlaveten, bitkiye doğru zamanda doğru koruma programı çerçevesinde bitki aktivatörleri uygulamak karşılaşılan zorlukları doğrudan azaltacaktır

Soya fasulyesi üretimine yönelik en önemli nokta çiçek ve kabuk kaybını minimuma indirerek dane ağırlığını arttırmaktır. Bitki başına yalnızca bir adet fazla çiçek elde edildiği takdirde dekar başına 13-15 kg değerinde tahmini bir verim artışı sağlanabilir. Amino asit ve temel besin maddesi sağlanması stresin azaltılması, metabolizmanın azaltılması ve suyun ve besin maddelerinin iyileşmesi için tüm büyüme aşamalarında önemlidir.

Günümüzde, toprağı etkileyen en önemli problemlerin bazıları mantar (fungus), nematot, üretkenlik ve toprak bozulmasıdır. Alltech Crop Science çözümleri topraktaki mikroorganizma faaliyetini arttırarak, organik maddeden gelen besin maddesi yararlanılabilirliğini iyileştirmekte, üretkenliği arttırmakta ve biyolojik çeşitliliği teşvik etmektedir.

Soya fasulyesini etkileyen yaygın toprak hastalıkları beyaz küf, antraknoz ve çökerten hastalığıdır. Bunlar fungal patojenler Sclerotinia, Colletotrichum, Rhizoctonia, and Fusarium ile bağlantılıdır. Bu hastalıkların bitki verimi ile kalitesi üzerinde oldukça olumsuz bir etki yapmasıyla birlikte, biyolojik ürünlerin kullanımı bu patojenlerle başa çıkmaya yardımcı olup hastalık şiddetini ve görülme sıklığını azaltır.

Yağ Bitkisi Soya Fasulyesi

Soya fasulyesi zorluklarına yönelik doğal çözümler Soya fasulyesi üretimine yönelik en önemli nokta çiçek ve kabuk kaybını minimuma indirerek dane ağırlığını arttırmaktır. Bitki başına yalnızca bir adet fazla çiçek elde edildiği takdirde dekar başına 13-15 [...]

Pamuk Özellikleri

PAMUK Pamuk Bitki Özelikleri, Toprak İsteği, Ekim, Bakım ve Gübreleme; Hem lifi hem de yağı için yetiştirilen pamuğun lifleri sanayinin temel hammaddesidir. Malvaceae familyasından Gossypium cinsine ait 20 tür vardır. Bunun dört tanesi kültür türü [...]

Çörek Otu Nedir? Nasıl Kullanılır? Faydaları ve Yan Etkileri Nelerdir?

Yıllardır pasta ve böreklerde süsleme amacıyla kullandığımız çörek otunun son birkaç yıl içerisinde sayısız faydası olduğunu öğrendik. Tüketilmesi konusunda uzmanların ısrarla önerdiği çörek otunun faydası olmayan bir alan yok denecek kadar az. Makalemizde çörek otunun [...]

Soya

Soya Soya, dünyayı besleyen 5-6 bitkisel üründen birisidir. Proteince zengin olup oldukça besleyicidir. Dünya’da en fazla üretilen ve tüketilen yağ soya yağı, yem sanayisinde en fazla kullanılan hammadde ise soya küspesidir. Sütü, peyniri, sosu, dondurması, [...]